سلام بیزینس

یکشنبه 2 آبان 1400
2021 October 24

قانون کایزن
    
تعداد بازدید: 5790
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1398/4/22

کایزن یعني بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامي افراد یعني مدیران کارکنان و کارگران را در بر مي گیرد از مدیریت بالا گرفته تا پایین ترین قسمت ها 

کایزن چیست ؟
کایزن در ژاپن طي جنگ جهاني دوم بوجود آمده است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجي است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها الزم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهاني باشیم، بلکه هر نوع بهبود یا اصالح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد

 
KAI+ ZEN= KAIZEN* ZEN
به معنای بهبود و KAI به معنای تغییر است معني اصلي واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعني بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامي افراد یعني مدیران کارکنان و کارگران را در بر مي گیرد از مدیریت بالا گرفته تا پایین ترین قسمت ها . فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگي انسان شامل زندگي شغلي، زندگي اجتماعي و زندگي خانوادگي باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین الیه ها و سازمانهای مختلف اجتماعي در ژاپن باعث شده است تا کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد و هر کسي که با ارائه بیشنهادات مداوم در بهبود و توسعه سهمي داشته باشد، مورد تشویق قرار مى گیرد.
هدف از تغییر بهبود مستمر بهره وری سازمان
1. ارتقای کارآئي : کارها را درست انجام دادن
2. ارتقای اثر بخشي : کارهای درست را انجام دادن
3. بهبود بهره وری : کارهای درست را درست انجام دادن

پیام استراتژی کایزن
در این جمله خالصه میشود که حتي یک روز را نباید بدون ایجاد نوعي بهبود در یکي از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود. ارائه پیشنهادات الزاما ماهي یا سالي یکبار نیست بلکه مستمر است .
برای مثال شرکت تویوتا که یکي از شرکتهای بنام در بکار گیری کایزن است در سال1999
7000کارمند این شرکت 75000پیشنهاد ارائه دادند که 99 %آنها اجرایي شد.
این بهبود های مستمر ولي جزئي سر جمع نقش زیادی در بالا بردن بهره وری, بهبود کیفیت,ایمني بیشتر و جلب رضایت مشتری دارد.

در نگاه کایزني برای تحقق بهبود تدریجي و مستمر در سازمان ها باید سه اقدام اساسي زیر
صورت بگیرد :
• کلیه فعالیت هایي که هزینه زا هستند ولي ارزشي تولید نمي کنند، باید حذف شوند .
• فعالیت هایي که به شکلي در جای دیگری به صورت موازی انجام میشوند با یکدیگر تلفیق شوند.
• آن دسته از فعالیت هایي که برای تکمیل و بهبود سطح کیفي خدمات لازمند به فعالیت های سازمان افزوده شوند .

اصول بیست گانه کایزن :
1. نگویید چرا این کار انجام نمي شود. فکر کنید چگونه مي توانید آن را انجام دهید.
2. در مورد مشکل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهید. همین الان برای رفع آن اقدام نمایید.
3. از وضعیت موجود راضي نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد.
4. اگر مرتکب اشتباه شدید ، بالفاصله در صدد رفع اشتباه برآیید.
5. برای تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید. اگر 60 %از تحقق هدف اطمینان دارید دست بکار شوید.
6. برای پي بردن به ریشه مشکالت 5 بار بپرسید چرا؟
7. گمبا محل واقعي رویداد خطاست . سعي نکنید از دفتر کار خود مشکالت محیط را حل کنید.
8. همیشه برای حل مشکل از داده و اطلاعات کمي و به روز استفاده کنید.
9. برای حل مشکل بالفاصله به دنبال هزینه کردن نباشید. بلکه از خرد خود استفاده کنید. اگر عقلتان به جایي نمي رسد، آن را در همکارانتان بجویید و از خرد جمعي استفاده کنید.
10. هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید. ریشه بسیاری از مشکالت بزرگ همین نکات ریز است.
11. حمایت مدیریت ارشد منحصر به قول و کلام نیست. مدیریت باید حضور مشهود و ملموس داشته باشد.
12. برای حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاری اختیار به زیردستان ابا نکنید.
13. هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید. هیچ گاه عجوالنه قضاوت نکنید.
14. مدیریت دیداری و انتقال اطلاعات بهترین ابزار برای حل مسئله به صورت گروهي است.
15. ارتباط یک طرفه دستوری ازبالا به پایین مشکالت سازمان را پیچیده تر میکند. مدیریت ارشد باید با لایه های پایین تر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد.
16. انسانها توانایي های فراواني دارند. از الگوهای چند مهارتي و غني سازی شغلي برای شکوفا شدن آنها استفاده کنید.
17. تنها فعالیت هایي را انجام دهید که برای سازمان شما ارزش افزوده ایجاد مي کنند.
18. فراموش نکنید که 5 ت ، پایه و بنیان ایجاد محصولي با کیفیت است.
19. بر اساس الگوهای کار گروهي ، مسائل محیط کارتان را حل کنید.
20. حذف مودا (اتلاف) فرآیندی پایان ناپذیر است. هیچ وقت از این کار خسته نشوید.

مزایای بکارگیری کایزن
1. تمامي کارکنان رابرای ایجاد اصلاحات بکار مي گیرد مشکالت را ریشه ای تشخیص و از همان ابتدا حل و فصلشان میکند.
2. باعث مي شود کارکنان کار را با لذت انجام دهند همچنین منجر به بهبود اخلاقیات , رضایت کاری و تعدیل بار مسئولیت مي شود.
3. اتلاف را کاهش مي دهد.
4. -موجب استفاده بهینه از فضا , ارتقاء کیفیت تولید , استفاده از سرمایه , ارتباطات بهتر ,رشد ظرفیت تولید و حفظ وبقاء کارکنان مي شود.
5. دستیابي به نتایج را سریع تر امکان پذیر مي سازد بجای تاکید بیشتر بر بهبود در سرمایه ، بر سرمایه گذاری خلاقانه تاکید دارد که مي تواند مشکالت متعددی را مرتفع کند.

مراحل اجرای کایزن :
• انتخاب منطقه هدف
• ایجاد و ساماندهي تیم کایزن
• بررسي و جمع آوری اطلااعات در منطقه هدف با کمک اعضای گروه
• آشنا کردن اعضای کارگاه آموزشي با مفاهیم و ابزارهای بهبود
• توجیه کارکنان محل واقعي انجام کار
• انجام نظام آراستگي
• شناسایي و فهرست کردن
• انجام تحلیل علل رویداد اتلاف در ناحیه نمونه و ارایه راه حلهایي با استفاده از کار گروهي
• انتخاب اتلافهایی که راه حل های عملي تری دارند
• انجام سریع هر نوع تغییر فیزیکي در آرایش ناحیه نمونه
• استاندارد کردن بهبود انجام گرفته
• اطالع رساني موفقیت حاصله به سایر همکاران
• رفتن به سراغ مشکل بعدی
• ارزیابي نتایج به دست آمده جهت استفاده در مراحل بعد

 

 

از   4   رای
8.44

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
shirane بهاری 8/5/1399
ممنون از مطالب مفیدتون فیض بردیم